schody 2

schody jasne

powyżej zastosowany materiał – nr 13 (biały z szarymi drobinami)