SCHODY

Dzięki zbieranym już od lat doświadczeniom możemy
zaproponować wykonanie najbardziej nietypowych
rozwiązań schodów. Wykonujemy je z płyt kamiennych
dzięki czemu nie skrzypią, nie zmieniają kształtu i koloru,
no i się nie wypaczają.