zasady konserwacji wyrobów z kamieni

INSTRUKCJA KONSERWACJI
PARAPETY, BLATY, SCHODY KAMIENNE

1.
Czyszczenie blatów przeprowadzać tylko przy użyciu
środków o neutralnym odczynie pH. Produkty neutralne
dla wyrobu, to te których pH określono liczbą „7”
(informacja podawana jest przez producenta na etykiecie
wyrobu). Środki o pH 5,5 mogą trwale uszkodzić strukturę.

2.
Nie stosować środków w skład których wchodzą
wszelkiego rodzaju kwasy, w tym kwas: fosforowy,
cytrynowy, mrówkowy, octowy a także kwas solny.
Są to składniki najczęściej występujących na rynku
preparatów do usuwania osadów wapiennych. Przy
zetknięciu z każdym z tych składników powierzchnia
blatu matowieje (przestaje błyszczeć).

3.
Nie stosować do czyszczenia blatów wybielaczy.
Zazwyczaj ich podstawowym składnikiem jest chlorek
sodu, który powoduje nieregularne, zróżnicowane
odbarwienia i przebarwienia powierzchni.

4.
Unikać stosowania środków zawierających olej
silikonowy. Jest on składnikiem min. wielu preparatów
przeznaczonych do pielęgnacji mebli lub środków do
mycia szyb. Choć nie niszczą one w sposób trwały
struktury kamienia, to pozostawiają na jego
powierzchni trudne do usunięcia smugi.

5.
Minimum raz w roku (w zależności od intensywności
użytkowania) blaty powinny zostać poddane konserwacji
przy użyciu profesjonalnych preparatów do konserwacji
kamienia. Ograniczają one nasiąkliwość powierzchni,
przez co blat utrzymuje odporność na zaplamienia.
Zaleca się zlecenie tej czynności wyspecjalizowanemu
wykonawcy oraz użycie profesjonalnych – dedykowanych
preparatów. Usługa wykonywana jest odpłatnie przez
naszą firmę wg cennika. Nowy blat nie jest impregnowany.

6.
Blaty mogą posiadać charakterystyczne dla takich
wyrobów odcienie, przebarwienia, użylenia i uziarnienia
oraz mikroubytki będące jego cechami charakterystycznymi.
Nie są one traktowana jako wada i nie podlegają reklamacji.

7.
Towarzyszące blatom fugi silikonowe nie mogą być czysz-
czone silnymi utleniaczami, kwasami i zasadami oraz aminami
i alkoholami. Czyszczenie mechaniczne i z użyciem narzędzi
powoduje odspojenia.

8.
Kleje użyte do spojenia blend, cokołów i podpór blatów
reagują z: terpentyną, benzyną, rozpuszczalnikami nitro-
-celulozowymi i akrylowymi.

W sprzedaży posiadamy środki konserwujące kamienie – zapraszamy.